Pomôcky AAK 2

 

Ďakujeme mamičke jednej žiačky, ktorá zakúpila AAK pomôcky (forma náhradnej a podpornej komunikácie) pre nehovoriacich žiakov. Ďakujeme.

Tím CŠPP