UF zalozky 2021Aj tento školský rok sa naše šikovné deti pod vedením svojich kreatívnych učiteľov zapojili do krásneho projektu „Záložka do knihy spája školy“ organizovanou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Tohtoročná téma bola: „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.“ Cieľom projektu je nie len rozvíjať lásku ku knihám a k čítaniu, ale aj nadviazanie kontaktov a priateľstiev medzi slovenskými a českými základnými školami. Takýmto nevšedným spôsobom sa podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci pilne pracovali. Ponorili sa do jedinečného rozprávkového sveta a ľubovoľnou technikou vytvorili krásne dielka – záložky. Veríme, že záložky budú sprevádzať deti nie len pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

Knihy nie sú na to, aby sme im verili, ale sú podnetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.“ (Umberto Eco: Meno ruže)

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová