Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná