UF jar v SKDVo výchovných skupinách školského internátu a v oddeleniach školského klubu, bola jar veľmi pestrá. Deti sa zapájali do rôznych aktivít a činností, ktoré si pre ne pripravili pani vychovávateľky. Pripomenuli sme si Svetový deň vody, zasadili sme si zeleninu do vyvýšeného záhonu, maľovali sme kraslice, na Deň Zeme sme čistili okolie školy.  Vyrábali sme darčeky k MDŽ, ku Dňu učiteľov, k 60. výročiu školy. Mali sme rôzne aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej  gramotnosti. V rámci environmentálnych činností sme trávili veľa času na čerstvom vzduchu, spoznávali sme naše okolie, stromy a rastliny. Učili sme sa, ako sa máme starať o našu planétu Zem, ako máme triediť odpad... . Spievali sme, hrali sme sa, maľovali, vyrábali, čítali, bicyklovali... . V našom školskom klube detí a v školskom internáte sa nikdy nenudíme. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť aspoň niektoré z činností, ktoré sa uskutočnili v ŠKD a ŠI.

Mgr. Daniela Vyšná