uf enviro skdV školskom klube detí a v školskom internáte aktívne podporujeme prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia, prostredníctvom praktického zážitkového učenia. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť naše aktivity.

                                                                                Mgr. Miroslava Klapčíková