UFZačiatkom septembra sa žiaci druhého stupňa a praktickej školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia v prírode. Svoje teoretické a praktické poznatky si žiaci overili v štyroch kategóriách – civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova a pobyt v prírode. Po príchode do školy sa žiaci oboznámili s teoretickými poznatkami potrebnými k jesennému účelovému cvičeniu. Potom sa už teplo oblečení a v pevnej obuvi vydali do prírody – na Kaplnku. Tu si všetci prakticky overovali svoje nadobudnuté poznatky. Vyskúšali si, ako správne poskytnúť prvú pomoc, preverili si znalosti cestnej premávky aj dopravné značky a nakoniec pracovali s mapou, kompasom a buzolou, pomocou ktorých si vyskúšali orientáciu v teréne. Bolo to náučné a príjemne strávené jesenné dopoludnie.

Ing. Kristína Randová

23Ani sme sa nenazdali a dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. V pondelok, 04. septembra 2023, sme otvorili nový školský rok ešte s krásnym a slnečným letným počasím v priestoroch školského dvora. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala vo svojom príhovore žiakov, ich rodičov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy. Podala prítomným dôležité informácie o organizácii školského roka a predovšetkým prvých školských dní. Žiaci prípravných ročníkov a noví žiaci školy mali hneď možnosť nakuknúť do svojich nových, pekne vyzdobených a pripravených tried. Všetkým deťom, žiakom, rodičom i zamestnancom školy prajeme, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby chodili do našej školy s radosťou.

Mgr. Júlia Moravíková

imageUFDňa 23.06.2023 sa žiaci 3.,4. ročníka a tried B1 a B2 vybrali na koncoročný výlet do Terchovej. Najskôr sme v rodisku Juraja Jánošíka navštívili unikátny model koľajiska Česko-slovenského pohraničia, ktorý zaujal a potešil všetky deti. Vystavené miniatúry boli prepracované do najmenších detailov. Potom sme si pozreli expozíciu Juraja, ktorá sa začala filmom o legendárnom Jurajovi Jánošíkovi. Po skončení sme všetci spoločne spoznávali artefakty viažuce sa k jeho životu a so záujmom sme si prezreli výstavu o histórii a kultúre obce Terchová. Nakoniec sme putovali k pamätníku Juraja Jánošíka, ktorý sa týči na malom návrší nad dedinkou. Pri výstupe k soche sme sa síce trochu zapotili, ale výhľad, ktorý sme získali bol neoceniteľný.

                                   Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Jánošíková, Ing. Kristína Randová

pesCanisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú interaktívny terapeutický prístup medzi človekom a psom. U detí pes uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť  telesný kontakt, rozvíja detskú fantáziu prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Pes  je schopný porozumieť dieťaťu a tým prispieva k jeho psychickej rovnováhe.

Pre postihnuté deti je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie aj podnetom k pohybu. Umožňuje im rozvíjať fyzické i duševné schopnosti  tým, že sa oňho starajú, češú ho, kŕmia, hladia...Pohladenie psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, či dať mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom... Pes je terapeut – liečiteľ, ktorý má obrovský dar pomáhať.

Do našej školy zavítali psíkovia Orchidea a Odysea, ktorých sme srdečne privítali. Raz do týždňa sa terapeutky aktívne venujú deťom zo špeciálnej materskej školy, žiakom z B a C variantu, autistom a nevidiacej Alžbetke Valáškovej Táto terapia prebieha pomocou hry a nenásilných dotykov . Deti sú počas canisterapie pokojné a empatické. Psíkovia v nich prebúdzajú pozitívne emócie a sú pre nich zdrojom relaxu, pohody a uvoľnenia.

„Pes, to je cnosť, ktorá sa stala zvieraťom, pretože sa nemohla vteliť do človeka.“ Victor Hugo

Mgr. Daniela Labudová

stvorbojDňa 15.06.2023 sa v Púchove konala oblastná súťaž špeciálnych olympiád žiakov a žiačok v atletickom štvorboji. Žiaci zo špeciálnych škôl si pomerali sily v štyroch disciplínach: 60m beh, hod kriketovou loptičkou/starší - hod granátom, skok do diaľky z miesta a beh na 200m. Našu školu reprezentovali šikovní atléti: Jarabák Alexander, 1.ročník, Pongová Sofia, 2.ročník, Smatana Michal, 3.ročník, Holešová Nikola, 5.ročník, Motl Filip, 8.ročník a Jašíková Mária 9.ročník. Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí predviedli skutočne výborné športové výkony. Pongová Sofia sa umiestnila na 3.mieste a svojím výkonom zahviezdila aj Mária Jašíková, ktorá získala bronzovú medailu. Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších športových súťažiach.

                                                                                              Bc. M. Játiová a Mgr. I. Janošíková

velki uciaUž v predškolskom veku je nesmierne dôležité vytvárať základy pre celý život človeka. Je dôležité dávať deťom dostatok priestoru na realizáciu činností, do ktorých sa aktívne zapájajú a tieto činnosti sa stanú cestou k získavaniu nových vedomostí a schopností.

S využitím zážitkových metód a metódy rovesníckeho učenia sme uskutočnili s deťmi špeciálnej materskej školy a žiakmi druhého stupňa špeciálnej základnej školy aktivity na rozvíjanie finančnej kultúry. Nechali sme sa inšpirovať publikáciou Nadácie pre deti Slovenska - Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku. Aktivity sme si starostlivo vybrali, prispôsobili a organizačne zakomponovali do troch blokov v súlade s potrebami a požiadavkami nášho vzdelávacieho programu.

V prvý deň sa naši veľkí žiaci zoznámili so škôlkarmi. Motiváciou pre detičky bolo čítanie rozprávky o Euráckom kráľovstve, kde boli všetci ľudia, zvieratá aj veci z peňazí. Následne detičky pozorovali napodobeniny bankoviek aj mincí pomocou lupy. Pozorovali aj skutočné mince, ktoré si mali možnosť odtlačiť do keramickej hliny. Ešte podrobnejšie sa učili rozoznávať jednoeurovú a dvojeurovú mincu a triediť ich.

Druhé stretnutie veľkých žiakov a malých detí pokračovalo čítaním rozprávky Eurácke kráľovstvo. V príbehu sa detičky dozvedeli o viacerých povolaniach ako aj o skutočnosti, že za každú prácu získajú plácu. Rozdelili sa do dvoch skupín na murárov a kuchárov. Murári postavili z kociek domy, kuchári pripravili výborné a zdravé jednohubky. Za svoju námahu získali odmenu vo forme napodobenín peňazí. A aby si mali svoje zarobené peniaze kam odložiť, vyrobili si za pomoci veľkých žiakov jednoduché peňaženky. Súčasťou vzdelávacieho bloku bol aj rozhovor o tom, kým by sa chceli detičky a veľkí žiaci stať. Mnohých lákajú povolania ako hasič, policajt či murár. Aktivity končili spoločným pohostením, ktoré deti a žiaci pripravili.

Aj počas tretieho dňa začínalo rovesnícke učenie čítaním rozprávky o kráľovstve plnom peňazí. Deti na príklade „euronosičov“ a „eurojedákov“ pochopili, kto nám peniaze dáva a na čo ich najčastejšie míňame. Nasledovala hra na obchod, kde deti peniažky z peňaženiek minuli, ale časť peňazí im aj zostala. Aby sa naučili peniaze šetriť, namaľovali si za pomoci svojich už veľkých kamarátov úžasné hlinené prasiatka, do ktorých si vhodili svoju prvú „ušetrenú“ mincu. Prasiatka nám darovala spoločnosť Školské–tašky (https://www.skolske-tasky.sk/?gclid=CjwKCAjw-b-kBhBEiwA4fvKrIdjQaErVWVX5NVjvk41pIGV3JwWgSpic1hwUF83iP_xrjTRDeewihoCFtsQAvD_BwE), za čo veľmi pekne ĎAKUJEME! Detičky dostali aj domácu úlohu. Mali nakresliť, čo by si neskôr za ušetrené peniažky chceli kúpiť.

Všetky aktivity veľkých a malých zožali úspech, splnili stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a kamarátstva.

Mgr. Júlia Moravíková

lesV stredu 7. júna sa Spojená škola v Púchove premenila na čarovný les, v ktorom sme zažili veľa rozprávkových momentov. Žiaci B a C variantu aj praktická škola sa tešili na spoločné stretnutie a športové disciplíny. Na siedmich zaujímavými stanovištiach s úlohami si žiaci preverili znalosti z triedenia odpadkov aj svoje športové zdatnosti.

Za každú splnenú úlohu dostali do knižôčky pečiatku. Kto nazbieral všetky pečiatky dostal malý darček a chutnú medailu. A na záver sme si užili super diskotéku na záhrade aj s bublinkami.

Mgr. Kalmanová, Mgr. Hrobáriková

slnko v dusiŽiaci našej školy pripravili na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy obdivuhodné diela, ktoré sú súčasťou 15. ročníka výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a školských zariadení Žilinského kraja - Slnko v duši. Podujatie sa realizuje pod patronátom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo dňa 15.06.2023 v Krajskej knižnici v Žiline. Je možné pozrieť si ju až do 31.08.2023. Výrobky našich žiakov sú k nahliadnutiu vo fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková

mddAj na našej škole sa 1.6. konala veľkolepá oslava. A čo sa oslavovalo? No predsa jedinečnosť našich detí.

Aj tento rok sme spoločne oslávili Medzinárodný deň detí. Naša škola sa premenila na veľký zábavný park, v ktorom bolo prichystaných mnoho zábavných, ale aj vzdelávacích a kreatívnych aktivít.

Pani zdravotníčka pripomenula deťom význam mlieka v živote človeka. Žiaci si vyskúšali prácu s PC, na ktorom bolo pre nich prichystané edukačné pexeso, triedili farby, skladali lego, preliezali prekážky, nechali sa potetovať, navštívili kreatívnu dielničku a spoločne vytvorili niekoľko metrové dielo. Samozrejme sme si spoločne aj zašportovali. Celý deň zbierali pečiatky, za ktoré neskôr dostali vytúženú odmenu. A ako to už býva zvykom, o sladké prekvapenie sa nám postaral náš dobrý sused pán Kurtovič, ktorému patrí obrovské ĎAKUJEME.

A ako to u nás na tejto oslave jedinečnosti našich detí vyzeralo, sa už pozrite sami v galérií.

Mgr. Paulína Hujová, Bc. Božena Hvizdáková, Bc. Andrea Šúkalová

vyletNaše malebné Slovensko má nespočetne množstvo krás, ktoré určite stoja za to, aby sme ich navštívili. Jedným z takých miest je aj Eko Park Piešťany, kde sme sa vybrali na  školský výlet. Nádherné prostredie sa nachádza v tichej lokalite kúpeľného mesta Piešťany.

Areál Eko Parku sa rozprestiera okolo jazera, kde je veľa krásnej zelene. Všade sú drevené hojdačky a lavičky na chvíle oddychu. V Eko Parku deti mohli obdivovať zvieratá z Afriky, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie a Európy. Do niektorých výbehov mohli deti aj vstúpiť, a tak zvieratká pod dohľadom sprievodkyne mohli hladkať aj kŕmiť. Deťom sa najviac páčili pestrofarebné papagáje, zebry, korytnačky.... Nechýbali ani surikaty a kráľ Džulien z Madagaskaru. V nádhernom areáli sa deti nevedeli dočkať obrovského ihriska s množstvom atrakcií, takže zábava sa konala v plnom prúde. Deti vyskúšali a preskúmali všetky zábavné prvky, či už mega veľké trampolíny, detské domčeky, preliezky, šmýkačky, pieskovisko, nafukovacie lopty, veľký hrad s tobogánom, lanovú dráhu. Nechýba ani malá lanovka na spúšťanie alebo hojdačky. Ani sme sa nenazdali ako rýchlo nám čas ubehol. Unavení, vyšantení a nabití energiou sme sa pobrali domov. Veríme, že sme zažili nádherný výlet s množstvom zážitkov, dobrodružstiev, poznania a neopísateľnej energie, z ktorej čerpáme dodnes.

Mgr. Marianna Hrabošová, Mgr. Mária Holáčiková

pistanyNiekedy počujeme len vibrácie hudby a niekedy len tlkot svojho srdca. Niekedy musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Niekedy sa musíme prispôsobiť situácii a je to pre nás nesmierne ťažké. Niekedy nás okolie nechápe, prečo konáme tak, ako konáme. Niekedy potrebujeme druhých, aby sme mohli použiť naše nohy. Niekedy musíme prelomiť naše hranice, aby ste videli to, akí sme skvelí. 

Častokrát tanec pomáha sprostredkovať i to, na čo slová nestačia. Tanečné pohyby detí nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý príbeh a uvedomiť si hudbu až do posledného tónu. Krásu tanca a pohybu sme predviedli na veľkolepej tanečnej súťaži Tanec bez hraníc - Piešťany 2023, ktorú organizuje Spojená škola Piešťany. V stredu 24. mája 2023 sa v kine Fontána konal už VIII. ročník súťaže, kde sa zúčastnilo 179 žiakov špeciálnych a spojených škôl. Do porotcovských kresiel opätovne zasadli aj známe tváre. Jednou z nich bol herec Roman Pomajbo a druhým Matúš „Yael“ Kolárovský. Ten si s deťmi nielen zatancoval, ale v závere aj zaspieval. Bonbónik prišiel v úplnom finále programu, keď sa ako tajný hosť predstavil raper Ego, ktorý celú atmosféru umocnil svojim  speváckym vystúpením.

Nefalšovaná  radosť, rozžiarené detské očká, skvelé výkony predviedli aj naši žiaci 1. a 2. stupňa v modernom tanci a zmiešaných družstvách. V modernom tanci sa žiaci predstavili s choreografiou Farebný svet a Život ulice. V zmiešaných družstvách so svojou choreografiou Úsmev v srdci vytvorilo 18 detí nádherný tanečný príbeh. Niekedy netreba slová, stačí sa jednoducho pozerať a splynúť s radosťou detí, ktorá vás okamžite pohltí. Dovidenia o rok na Tanci bez hraníc!

Mgr. Mária Holáčiková

tlak17.5. sme si pripomenuli Svetový deň hypertenzie. Hypertenzia alebo vysoký krvný tlak je najčastejšie ochorenie, ktoré postihuje srdcovo-cievny systém. V počiatočnom štádiu ochorenia sa nemusia prejaviť ťažkosti a preto si neuvedomujeme, že môžeme mať problémy s krvným tlakom. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie až 46 % dospelých ľudí netuší, že trpí hypertenziou. Komplikácie sa začnú objavovať postupne, vedú k vážnym zdravotným problémom a predčasným úmrtiam.

Žiaci 5.,6.,7.,8 a 9. ročníka sa zúčastnili besedy o hypertenzii. Zdravotná sestra im vysvetlila príčiny, prejavy a predchádzanie hypertenzie. Naučili sa, ako správne merať krvný tlak a oboznámili sa s rôznymi druhmi tlakomerov. Žiakov zaujal najviac hodinkový tlakomer. Vyskúšali si aj počúvanie srdca fonendoskopom. V diskusii sme sa dozvedeli, že veľa žiakov má starých rodičov, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak. Žiaci s autizmom, žiaci 1.–4. ročníka a prípravných ročníkov tiež absolvovali aj praktickú časť besedy. Všetci si vyskúšali meranie tlaku a bližšie spoznali fonendoskop. V ŠMŠ sme detičkám hravou formou ukázali prácu s fonendoskopom, ktorým počúvali tlkot svojho srdca a p. učiteľkám zdravotná sestra zmerala krvný tlak. Deťom sa praktické ukážky veľmi páčili a mali pekný zážitok. Verím, že beseda žiakov obohatila o nové vedomosti, ktoré budú vedieť uplatniť v praktickom živote.

„Existuje tisíc chorôb, ale len jedno zdravie.” L. Borne

                                                                                                                            Mgr. Daniela Labudová

Letne cvicenieV piatok, 2. júna, sa konalo v SŠI letné účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 5., 6., 7., 8., 9, ročníka/A variantu, žiaci 6., 7., 8., a 9. ročníka/B variantu spolu so žiakmi Praktickej školy. Pod vedením triednych učiteľov sa žiaci presunuli na futbalové ihrisko pri športovej hale v Bytči. Vyučujúci si po príchode na ihrisko pripravili svoje stanovištia a žiaci sa postupne, po skupinách, organizovane rozpŕchli k nim. Každé jedno stanovište bolo zaujímavé niečím iným. 1.stanovište patrilo orientácii a práci s mapou, buzolou, kde si žiaci rozšírili svoje vedomosti z predmetov geografia a vecné učenie. 2.stanovište bolo zamerané na zdravotnú prípravu, ako reagovať a konať po uštipnutí  hada, hmyzu a pod. Tu si žiaci doplnili vedomosti z predmetov zdravotná výchova, biológia a z vecného učenia. 3. stanovište už tradične patrilo zdravotnej príprave, ako ošetriť zlomeninu, porezanie a pod. Žiaci si vyskúšali spevniť a zafixovať končatinu po úraze. V  4.stanovišti si zopakovali, ako sú označené turistické chodníky, naučili sa rozkladať a skladať stan a tiež si vyskúšali, pre niektorých novú, pre iných už známu športovú aktivitu, Nordicwalking. Po absolvovaní týchto stanovíšť boli pre žiakov ešte pripravené jednoduché športové aktivity podľa vlastného výberu. Niektorí si zahrali futbal, iní  frisbee. Po ukončení športových aktivít sme sa všetci spoločne presunuli do priestorov školy.

Ing. P. Bilas, Mgr. V. Kuceljová, Mgr. I. Janošíková, Mgr. J. Moravíková, Mgr. M. Poliaková.

UF TarnavaGaňova Tarnava je celoštátnou prehliadkou v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl. Dňa 2.6.2023 sa v Spišskej Novej Vsi konal jubilejný X. ročník. Svoje výkony predviedli aj naši žiaci, víťazi krajského kola Hviezdoslavovho Kubína: Ondrej Jakubík, Vanesa Chválniková, Michaela Chachulová a Tomáš Rychtarčík. Všetci podali skvelé výkony, preukázali svoju šikovnosť a lásku k recitovanému slovu. Aj napriek silnej konkurencii získala Vanesa Chválniková 2. miesto v prednese prózy v II. kategórii a Ondrej Jakubík sa umiestnil na 3. mieste v I. kategórii v prednese poézie.

Srdečne Blahoželáme!

                                        Mgr. K. Hrtánková Sečňová, Mgr. M. Koišová

image003Naši športovci sa na pozvanie Nadácie TV JOJ zúčastnili turnaja JOJ FLORBAL CUP 2023. Právo štartu na turnaji mali pozvané tímy – 12 chlapčenských, 12 dievčenských s hráčmi/ hráčkami s ročníkom narodenia 2008 mladší. Na turnaji sa  predstavil aj  náš zmiešaný tím Special Olympics zo Spojenej školy internátnej v Bytča, ktorý na florbalovom ihrisku odohral 3 exhibičné zápasy počas turnaja dievčat.

Veľké poďakovanie patrí Nadácii TV JOJ a ich výkonnej riaditeľke p. Bárekovej za príležitosť  zúčastniť sa na turnaji. Rovnako, v neposlednom rade, parí veľké ďakujem aj Špeciálnym olympiádam  Slovensko za možnosť opäť si zmerať sily s hráčkami, ktoré hrajú florball na vyššej úrovni ako športovci z našej školy.

Mgr. P. Hrobáriková a Mgr. I. Janošíková

image008SŠI v Púchove usporiadala v tomto školskom  roku výtvarnú súťaž  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s témou: Čarovný les. Naši žiaci nelenili a zapojili sa svojimi prácami do tejto súťaže. Ako býva zvykom, vyhodnotenie súťaže prebehlo výstavou prác žiakov v Divadle v Púchove, na ktorej boli najlepšie práce ocenené vybranou porotou. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci: Terezka Halíčková (II.AUT), Peter Minárik (6.roč A variant.), Lívia Michálková (6.roč. A variant), Michaela Chachulová (8.roč. A variant), Martin Porubčanský (6.roč. B variant). Oceneným srdečne blahoželáme.

Mgr. Valéria Kuceljová