V rámci drogovej prevencie sa v mesiaci január žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy so psychologičkou CŠPP.

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo to droga je, akým spôsobom sa s ňou môže človek stretnúť, prečo po nej niektorí ľudia siahajú a ak vstúpi do života človeka, ako ho dokáže zmeniť.

Žiaci v našich témach zamierili k tomu, aké hodnoty sú pre nich v živote dôležité, čo si v ňom cenia a na čom im záleží. Následne sme uvažovali o tom, ako droga človeka oberá o všetko, čo je pre neho dôležité. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad tým, ako sa takýto človek môže cítiť a aké by to bolo pre nich samých, keby ich droga obrala o všetky tie krásne veci, ktoré si tak cenia. Preto sme ďalej spoločne premýšľali nad tým, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas a ako svoj život naplniť dôležitými hodnotami, vďaka ktorým v ňom droga nebude mať miesto. Takto sme si spoločne vytvorili „recept“ na dobrý a zdravý život bez drogy.

 Mgr. Veronika Blažeková