UF zber papiera 2021

Obrovská pochvala patrí všetkým žiakom našej školy, ktorí sa s chuťou zapojili do tohtoročného zberu papiera. Napriek nepriaznivej covidovej situácií nezaháľali a pod pozitívnym vedením svojich triednych učiteľov zbierali papier ako usilovné včeličky. Prispeli tak k záchrane mnohých stromov, ktoré nám dávajú kyslík a nemusia byť vyrúbané a spracované na ďalší papier. Celkovo sa vyzbieralo 1075 kg papiera, ktorý bol vymenený za hygienické potreby. Tie sa rozdelili do jednotlivých tried a do školskej jedálne.

Deti, všetci ste pre nás víťazi!

 

 

Ocenené však boli triedy, ktoré vyzbierali papiera najviac.

1. miesto získala trieda B1

2. miesto prípravný ročník A + 1. ročník

3. miesto trieda C3

Odmenou pre dané triedy bola chutná pizza, ktorú deti tak ľúbia. Veľká vďaka patrí i rodičom a našim šikovným deviatakom, ktorí úžasne pomáhali.

                                                                                                                 Mgr. Jana Frniaková