V priloženom súbore si môžete stiahnuť tlačivo - Prehlásenie o zdravotnom stave.